Diş implantı ve implant cerrahisi nedir?

Diş implantı cerrahisi, kaybedilmiş ya da çekilmesi planlanan dişin yerine gerek estetik gerekse fonksiyonel açıdan doğal dişin yerini tutabilecek bir protez diş yapılabilmesi için kök vazifesi gören metal bir vida benzeri yapının kemik içerisinde yerleştirilmesini içeren bir uygulamadır.

Diş implantı cerrahisinin uygulaması implantın tipine ve çene kemiğinin mevcut durumuna göre değişir. Bu cerrahi uygulama birden çok operasyonu içerebilir. Buradaki temel amaç, implantın üzerine gelecek dişleri implantınızın taşıyabilmesi için oldukça sağlam bir temel oluşturmaktır. Bu kemik iyileşmesi süreci birkaç aylık bir zaman dilimini gerektirmektedir.

İmplant cerrahisinin riskleri nelerdir?

Bütün cerrahi operasyonlarda olduğu gibi, dental implant cerrahisi de bazı riskleri barındırmaktadır. Bu problemler oldukça seyrek olmakla birlikte, meydana geldiklerinde kolaylıkla tedavi edilebilirler. Bu riskler şunlardır:

  • İmplant bölgesinde enfeksiyon
  • İlgili bölgeyi çevreleyen komşu dişlerin ya da damarsal yapıların zarar görmesi
  • Ağrı, uyuşukluk ya da karıncalanma duyusuna sebep olabilecek bir sinir hasarı
  • Üst çeneye yapılan dental implant uygulamasında implantın sinüs boşluğu ile ilişkide olması nedeniyle meydana gelen sinüzit benzeri semptomlar

Dental implant tedavisinin aşamaları nelerdir?

Dental implant tedavisi bir çok aşamayı içermektedir, bunlar:

  • Diş çekimi
  • Çene kemiğinin cerrahi öncesi hazır hale getirilmesi (gerekli olduğu durumda kemik greftleri ile desteklenmesi)
  • Diş implantının yerleştirilmesi
  • Kemik iyileşmesi süreci
  • Diş abutmentı yerleştirilmesi (üst yapı başlangıcı)
  • Protez dişin takılması

Bu süreç başlangıçtan bitişe kadar birkaç ay sürebilir. Bu sürecin büyük bir kısmı implantın etrafında yeni kemik oluşumunu sağlayacak iyileşmeyi beklemekle geçmektedir. Hastanın durumuna göre, farklı bir cerrahi prosedür ya da biyolojik materyal uygulamaları gibi, bazı aşamalar kombine edilebilir ve bu uygulamalar neticesinde iyileşme süreci uzayabilir.